Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 017

(For English: scroll down) 

Ik vind het altijd geweldig als bruidsparen hun plan trekken. Sommige tradities volgen, omdat ze die mooi vinden; andere tradities laten zitten, omdat ze liever iets anders doen. En dus werd ik blij van de bruiloft van Didem en Dick: trouwen in het stadhuis van Delft en feesten in eigen tuin. Niet op dezelfde dag en helemaal zoals ze zelf wilden.

De tradities die gevolgd werden waren bijvoorbeeld het stadhuis en de witte trouwjurk. Maar die trouwjurk werd ’s ochtends gewoon aangegeven door bruidegom Dick. En bruid Didem hielp Dick in zijn jasje.

Na de uiteindelijk toch best emotionele ontmoeting in de slaapkamer, werd het huwelijk voltrokken in het stadhuis van Delft, waar een groot gedeelte van de speech werd gedaan door een goede vriend. Daarna was er uitgebreid tijd om met de daggasten heerlijk te eten in restaurant Van der Dussen. Dit werd afgewisseld met mooie speeches; Dick zelfs een stuk in het Turks, wat natuurlijk onder luid applaus ontvangen werd.

De volgende dag werd het feest gevierd. Hiervoor was de bruidskleding verruild voor feestkleding. De meeste gasten van deze avond begrepen pas bij aankomst dat het hier een trouwfeest betrof!

Het was niet droog, maar dat mocht de pret niet drukken. Er waren mooie tenten opgezet, er werden heerlijke hapjes geserveerd, cocktails geshaket en de muziek van Kalipofoon en de dj maakte dat iedereen los ging, zelfs de oudtante van Dick. De kinderen waren ondertussen lekker aan het voetballen. En in de mooi aangeklede schuur draaide een slideshow van mijn foto’s van de dag ervoor.

Toen Didem aan het einde van de avond haar ouders uitzwaaide, wist haar vader mijn avond nóg mooier te maken dan die al was. Hij kwam naar me toe om te zeggen dat ik veel talent had en dat hij me volgend jaar in de New York Times wil zien staan. Ik heb de rest van de avond gehuppeld! (En als iemand een tip heeft hoe ik in de New York Times kan komen? ;-) )

Didem en Dick, heel erg bedankt voor het volgen van jullie hart, jullie vertrouwen in mij en jullie enthousiasme!

Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 001 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 002 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 003 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 004 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 004aTrouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 005 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 006 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 007 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 009 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 010 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 011 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 012 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 013 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 014 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 015 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 016 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 017 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 018 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 019 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 020 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 021 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 021a Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 022 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 023 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 024 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 025 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 026 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 027 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 028 Trouwfotograaf Delft - Marieke Zwartscholten fotografie - blog - 030

Ben je enthousiast en wil je meer informatie over trouwfotografie? Kijk gerust even verder op mijn website.

Ook leuk, als je de like-knop op mijn Facebook-pagina aanklikt!

 

I love it when wedding couples plan their wedding the way they want it to be. They follow some traditions, because they like them; they loose other traditions, because they would rather do something else. That’s why the wedding of Didem and Dick made me happy: marrying in the town hall of Delft and partying in their own garden. Not on the same day and the way they wanted to.

The traditions they did follow were for example, city hall and the white wedding dress. But this wedding dress was was handed to the bride by groom Dick in the morning of their wedding day. And bride Didem helped Dick put on his jacket.

After an emotional first look in their bedroom, the marriage took place in the town hall of Delft, where a large part of the speech was made by a good friend. Afterwards there was a lot of time to enjoy dinner with guests in restaurant Van der Dussen. This afternoon also had beautiful speeches; Dick even spoke a bit in Turkish, which was received with loud applause of course.

The next day, it was time for the party. Wedding clothes were exchanged for party clothes. Most guests of the evening only learned upon arrival that this party was about a wedding!

It was raining a bit, but that did not spoil the fun. Beautiful tents were built, delicious appetizers were served, cocktails were made and the music of Kalipofoon and the dj made everyone dance, even Dick’s great-aunt. The kids were playing soccer. And in the beautifully decorated barn a slideshow of my photos from the day before was played.

When Didem waved her parents goodbye at the end of the evening, her father made my evening even more beautiful than it already was. He told me I had a lot of talent and he wants to see me in the New York Times next year. I danced the rest of the evening! (If someone can advice me on how to get in the New York Times? ;-) )

Didem and Dick, thank you very much for following your heart, your confidence in me and your enthusiasm!

 

(Like my Facebook-page?)