Fast Forward: versneld vooruit en dan?

Het Willem de Zwijger College in Papendrecht heeft met de klas ‘Fast Forward’ een tussenjaar gecreëerd voor begaafde kinderen, die vroeg klaar zijn met de basisschool, maar nog niet toe zijn aan de middelbare school.
Er zijn maar twee van dit soort klassen in Nederland, wat maakt dat sommige kinderen er ver voor reizen.
In een klas van zestien leerlingen krijgen de kinderen een jaar lang de kans om te groeien, te leren leren en zichzelf te ontplooien met vakken als robotica, debatteren, weerbaarheid, science, mindset & focus en sterrenkunde, zonder opnieuw een voorsprong te krijgen.
Mijn eigen zoon is afgelopen schooljaar leerling geweest bij Fast Forward en is daardoor enorm opgebloeid. Veel kinderen uit zijn klas hebben voor het eerst een positieve ervaring met het onderwijs, wat maakt dat ze daarna met een positieve mindset aan het voortgezet onderwijs beginnen. Hiermee worden problemen door begaafdheid op een later moment voorkomen of verminderd. Dit soort ontwikkelingen zijn hard nodig: ongeveer een derde van de huidige thuiszitters in Nederland is hoogbegaafd. Hier lijkt dus zeker een verband, wat een reden is extra aandacht te besteden aan de kinderen, die vanwege hun begaafdheid buiten de reguliere groep dreigen te vallen.
De laatste jaren is juist vaak opgeroepen tot het uitstellen van het keuzemoment voor een middelbare school. Met die insteek zijn meerdere ‘middenscholen’ opgericht. Voor de Fast Forward-leerlingen blijkt het echter beter dit keuzemoment juist te vervroegen.
De foto’s zijn gemaakt in april en  juni 2022.

Foto’s © Marieke Zwartscholten | Niet gebruiken zonder toestemming.