Participants of the Get Real Training have provided the email address for access via the Facebook app, with which they log in to the training web page.
This email address will not be used for anything other than this login.
If participants want the data to be deleted, they can request this by sending me a message via Messenger, e-mail (info@mariekezwartscholten.nl) or telephone (06 46632908). After such a request, their email address will be removed from the website within a few days. After a maximum of two years, the email address will in any case be removed from the website.

The privacy statement for use of the Facebook app, which you use to log in to the Get Real training, can be found here: https://www.mariekezwartscholten.nl/privacy-policy/

This is the general privacy statement for Marieke Zwartscholten fotografie: https://www.mariekezwartscholten.nl/privacy/

 


 

Deelnemers aan de Get Real Training hebben voor toegang via de Facebook-app het e-mailadres verstrekt, waarmee zij inloggen op de webpagina van de training.
Dit e-mailadres wordt nergens anders voor gebruikt dan voor deze login.
Als deelnemers willen dat de gegevens verwijderd worden, kunnen ze dat vragen door mij een bericht te sturen via Messenger, e-mail (info@mariekezwartscholten.nl) of telefoon (06 46632908). Na zo’n verzoek wordt binnen enkele dagen hun e-mailadres van de website gehaald. Na maximaal twee jaar wordt het e-mailadres sowieso van de website gehaald.

De privacyverklaring voor gebruik van de Facebook-app, waarmee wordt ingelogd op de Get Real training staat hier: https://www.mariekezwartscholten.nl/privacy-policy/

De algemene privacyverklaring voor Marieke Zwartscholten fotografie staat hier: https://www.mariekezwartscholten.nl/privacy/