Betaling en Voorwaarden Get Real Training

De laatste stappen om je aan te melden

Betaling en Voorwaarden Get Real Training

Je hebt zojuist het aanmeldformulier ingevuld voor de Get Real Training en bent daarmee uitgekomen op deze pagina voor de laatste twee stappen. Je aanmelding is gereed, als je ook deze hebt doorlopen, dus ik wil je vragen dat zo snel mogelijk te doen.


 • 1. Betaling

  Je kunt de Get Real Training eenvoudig betalen met deze link. En hiernaast zie je ook de QR-code, waarmee je kunt betalen. Beiden leiden naar dezelfde beveiligde betaalpagina van Mollie/Plink.

  In het formulier hieronder kun je aanvinken dat je hebt betaald en onder welke naam (van je bankrekening).
  De investering is 545 euro, excl. BTW. Dit is inclusief 114,45 euro aan BTW 659,45 euro.


 • 2. Algemene Voorwaarden

  Onder het formulier staan de Algemene Voorwaarden voor de Get Real Training. In het formulier kun je aanvinken dat je hiermee akkoord gaat.


Binnen twee weken ontvang je voor je eigen administratie de reeds betaalde factuur.
Ook ontvang je zo snel mogelijk een mail met uitleg over hoe je waar kunt inloggen om te gaan beginnen met de Get Real Training.

Voor meer informatie over de Get Real Training verwijs ik je graag naar deze pagina met uitleg daarover.

Alvast veel plezier en succes met de Get Real Training!


Betaling en Voorwaarden Get Real Training

4 + 0 = ?


Hierboven dien je aan te geven dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de Get Real Training. Hieronder kun je ze lezen:

Algemene Voorwaarden Get Real Training

Januari 2021

Overeenkomst

 1. De overeenkomst voor de Get Real Training komt tot stand door het doorlopen van het aanmeldproces op www.mariekezwartscholten.nl en het daarbij akkoord gaan met deze voorwaarden.
 2. De meerderjarige fotograaf die zich aanmeldt, doet dat voor zichzelf; de Get Real Training is niet overdraagbaar op of deelbaar met anderen.
 3. De deelnemer ontvangt inloggegevens om toegang te krijgen tot de Get Real Training.
 4. Deze digitale omgeving is strikt persoonlijk en mag niet met anderen gedeeld worden. Als dit toch gebeurt, wordt dat gezien en behandeld als schending op het auteursrecht.
  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Betaling, annulering en wijziging

 1. De investering is de prijs, die bij aanmelden wordt genoemd.
 2. De betaling is voldaan, voordat er met de Get Real Training gestart kan worden; het is onderdeel van de aanmeldprocedure.
 3. Marieke Zwartscholten houdt het recht de prijs voor latere deelnemers aan te passen.
 4. Het is niet mogelijk de aankoop van de Get Real Training te annuleren. Restitutie van (een gedeelte van) het bedrag behoort dus niet tot de mogelijkheden.
 5. Marieke Zwartscholten levert de Get Real Training naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en zal alles doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om ook de digitale kant van de training goed te verzorgen.
 6. Marieke Zwartscholten houdt zich het recht voor de afgesproken duur van het online contact eenzijdig te wijzigen informatie beschikbaar komt die uitvoering onaanvaardbaar maakt.

Klachten en aansprakelijkheid

 1. Marieke Zwartscholten heeft met de Get Real Training uitsluitend een inspanningsverplichting; geen resultaatverplichting.
 2. Klachten over de Get Real Training dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een maand na levering/afronding van de training schriftelijk of per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal Marieke Zwartscholten deze binnen redelijke termijn zo goed als mogelijk oplossen.
 3. Marieke Zwartscholten is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de deelnemer is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet door Marieke Zwartscholten. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 4. Marieke Zwartscholten is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door (onderhouds)werkzaamheden aan of problemen met de online leeromgeving.

Intellectueel eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Get Real Training, de inhoud, teksten, beeldmateriaal en eventueel cursusmateriaal en overige stukken/producten met betrekking tot de Get Real Training worden door Marieke Zwartscholten voorbehouden.
 2. De deelnemer krijgt, voor zover noodzakelijk voor het volgen van de Get Real Training, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.
 3. Het is de deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de Get Real Training te openbaren, te exploiteren of, op welke manier dan ook, te verveelvoudigen.

Privacy

 1. Voor aanmelding aan de Get Real Training worden persoonlijke gegevens vertrekt aan Marieke Zwartscholten. Deze gegevens zullen volgens de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.
 2. Marieke Zwartscholten en de deelnemer zullen beiden zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie; dit wordt niet gedeeld met derden.

Foto door © Gaby Ermstrang | Niet gebruiken zonder toestemming.